Myking logo
   
          
       
       

ElektrodeholderMYKING Elektrodeholder

1 eller 2 elektrodevinkler - 90° eller 90°/45°

  • Gir den beste utnyttelse av elektroden
  • To skruer for kabelfestet gir god elektrisk kontakt og strekkavlasting
  • Lavt vedlikehold gir maksimal utnyttelse av produksjonstid
  • Ingen fjærende fastspenningsanordning for elektroden
  • Ingen brekasje
  • Godt håndgrep og god balanse
  • Godt isolert fra strømførende del
  • Samsvarer med EN 60974-11

 

 

elektrodeholder

    Elektrode-
vinkel
Elektrode-
diameter
Vekt Lengde Materiale Kabel

MYKING 600

45° and 90° max. 6 mm 535 g 250 mm brass 50-70 mm²
MYKING 450 45° and 90° max. 5 mm 485 g 250 mm brass 35-70 mm²
MYKING 200 45° and 90° max. 4 mm 285 g 200 mm brass 10-25 mm²