Myking logo
   
          
       
       

MYKING Elektrodeholder med fjernstyring

Eletrodeholder med fjernstyringMYKING 200 og 450 elektrodeholdere med fjernstyring bedrer kvaliteten og øker effektiviteten for operatøren.

Med elektrodeholderen m/fjernstyring er det ikke lenger nødvendig å regulere sveisestrømmen ved å gå til maskinen, eller å dra med seg ekstra fjernstyringsboks.

Strømstyrken reguleres direkte på holderen mens sveisingen pågår!Elektrodeholderen passer på alle tyristorstyrte sveiseapparater.

Samsvarer med EN 60974-11